22 mei: een stemverklaring

europese verkiezingen 2014Ik ga u geen stemadvies geven, waarom zou ik ook. U bent mans genoeg om zelf te bepalen wat voor u belangrijk is tijdens de komende verkiezingen voor het Europees Parlement.  Ik heb er mee geworsteld kan ik u zeggen. Natuurlijk helpt het niet dat de politieke partijen hun campagne maar een week voor de verkiezingen zijn gestart. En natuurlijk helpt het ook niet dat er geen werkelijke thema’s zijn waar we over van mening kunnen verschillen.

Daarom heeft de PvdA bedacht dat er naast een begrotingsnorm ook een werkloosheidsnorm moet komen. Dat staat heel sociaal en is -omdat de VVD en de werkgevers roepen dat het een belachelijk idee is- ook heel geschikt om een gepolariseerde campagne over te voeren terwijl iedereen weet dat het idee nergens op slaat er er nooit gaat komen. Het kan nauwelijks verhullen dat de inhoudelijke verschillen marginaal zijn en dat het feitelijk bitter weinig uitmaakt op wie je stemt. Maar soit, links of rechts, dat maakt misschien nog een klein verschil, ook of vooral als het gaat om financieel beleid. Vasthouden aan begrotingsnormen en tering naar de nering zetten, dat werk. Dus mijn stem gaat naar een rechts/liberaal blok.

Want voor zover u zich dat niet realiseerde, u stemt niet zozeer op een partij als wel op een blok. Zeg maar een fractie bestaande uit de partijen die zich daarbij hebben aangesloten. Zo zit de PvdA in de Fractie Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten (de S&D), en de VVD samen met D66 in de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE). En net zoals in de Tweede Kamer geldt in het Europees Parlement een kadaverdiscipline. Natuurlijk, je wordt gekozen zonder last of ruggespraak, maar je moet van goeden huize komen als parlementariër, wil je wegkomen met al te afwijkend stemgedrag.

Is dat relevant? Ja, nogal. Want stel, je hebt als liberaal mens besloten dat je op een liberale partij wilt stemmen. Dan heb je in Nederland ongeveer de volgende mogelijkheden: VVD en D66. Althans, als je kijkt naar de partijen die nu vertegenwoordigd zijn in het Europees Parlement en de Tweede Kamer. Dus als liberale kiezer is je keuze teruggebracht tot twee partijen: VVD en D66.

Nou zal u dat als liberale kiezer in Nederland voor bijvoorbeeld Tweede Kamerverkiezingen ook wel eens gebeuren, dus so far so good. Alleen is er wel een groot verschil met die verkiezingen, want in de Tweede Kamer zitten D66 en VVD niet in een fractie. Dan mag je er nog vanuit gaan dat de programmatische verschillen zo af en toe ook nog blijken uit verschillend stemgedrag en dat het dus uitmaakt op welke van de twee je stemt.

In het Europees Parlement zitten D66 en de VVD zoals gezegd in een fractie. En dat haalt de scherpe kantjes eraf. Dan maakt het opeens een stuk minder uit wat er in je eigen nationale verkiezingsprogramma stond, want de standpunten worden op fractieniveau bepaald. Om u een beeld te geven: in de ALDE zitten maar liefst 29 (!) partijen en 74 parlementariërs. Dan verwateren je partijspecifieke aandachtspuntjes nogal snel in de discussie over het fractiestandpunt. En het blijkt: de afgelopen vier jaar, stemden de parlementariërs van D66 en VVD in maar liefst 92 procent van de gevallen precies hetzelfde!

De conclusie is duidelijk, het maakt vrij weinig uit of u op D66 of de VVD stemt. Dat is des te opmerkelijker, omdat als het gaat over de toekomst van Europa de partijen principieel heel erg lijken te verschillen. D66 is een uitgesproken voorstander van een federaal Europa: meer en meer macht en soevereiniteit moet worden overgedragen aan Europa, waarbij zij aangetekend dat ook D66 graag wil dat Europa dan wel democratischer wordt, maar in de praktijk koppelt de partij die twee standpunten niet in voorwaardelijke zin aan elkaar. In woord is de VVD veel kritischer op Europa en zeker in verkiezingstijd worden de verschilletjes maar al te graag nog wat aangezet en groter gemaakt. Maar in de praktijk stemmen de partijen vrijwel altijd hetzelfde.

Verhofstadt en Cohn Bendit presenteren hun boek met de veelzeggende titel 'Voor Europa'

Verhofstadt en Cohn Bendit presenteren hun boek met de veelzeggende titel ‘Voor Europa’

Wat meer is: de VVD heeft zelfs de nominatie van Guy Verhofstadt gesteund als potentiële nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. Guy Verhofstadt is waarschijnlijk de grootste eurofiel die er in Brussel rondloopt, en een groot voorstander van een federaal Europa, met ruime en vergaande bevoegdheden. Dat mag allemaal natuurlijk, maar het is wel opmerkelijk dat zo’n kandidaat de volle steun van de VVD heeft, die voor de bühne belijdt dat ze wil dat er heel terughoudend wordt omgegaan met de verdere overdracht van soevereiniteit naar Brussel… Voor wie zich er echt in wil verdiepen: de ALDE, de fractie waar de VVD en D66 deel van uitmaken, is uitgesproken voor een federaal Europa met alles wat daarbij hoort. In een van hun recente strategische documenten,  ALDE Priorities, staat het klip en klaar:

“The ALDE group firmly believes that the success of the Union lies in the ‘Community’ or federal method (…) If we want the Union to succeed, it must become more federal not less.”

Dat laat aan duidelijkheid niets te wensen over. En in de praktijk conformeren D66 en VVD zich daaraan, wat het duidelijkst blijkt uit hun steun voor Verhofstadt (waar Rutte en Kroes een heel actieve rol in hebben gespeeld). Van D66 mag men dat verwachten, die zijn daar altijd duidelijk over geweest.

Laat over de vraag wat een liberaal die het belangrijk vindt om met zijn stem duidelijk te maken dat er wat hem of haar betreft pas op de plaats moet worden gemaakt met politieke Europese integratie aan keuzemogelijkheden heeft. Gegeven bovenstaande vallen D66 en VVD af. Hier een overzichtje van alle partijen die meedoen.

De PVV valt af. Zelfs al zou je daarmee een signaal willen geven dan kunt u er gevoeglijk vanuit gaan dat dat signaal wordt weggeredeneerd. Nog even los van het feit dat de PVV geen liberale partij is en inhoudelijk dichter bij de SP ligt dan bij bijvoorbeeld de VVD en nog helemaal afgezien van het feit dat Wilders nou ja vult u het zelf allemaal maar in.

De Partij voor de Dieren is behoorlijk gereserveerd over Europa, maar of een stem op deze partij als zodanig zal worden uitgelegd is maar zeer de vraag en bovendien ben ik van mening dat er voorlopig genoeg mensen zijn met problemen die moeten worden opgelost voordat het moreel acceptabel is om je stem te vergooien aan dierenknuffelaars.

Je hebt de Anti Euro partij, de Piratenpartij, IkkiesvooreerlijkEU, Aandacht en Eenvoud en wat al dies meer zij. De enige partij waar een liberaal een nachtje over zou kunnen slapen lijkt de Liberaal Democratische Partij te zijn; geen eendagsvlieg, deden ook de vorige keer al mee aan de verkiezingen, en kritisch over verdere soevereiniteitsoverdracht naar Brussel. Maar sociaal economisch behoorlijk op de lijn van D66/PvdA (begrotingsnorm loslaten, niet bezuinigen maar stimuleren) en afgezien daarvan, de PR van de partij is zo dramatisch dat de kans dat voldoende Nederlanders ooit van ze hebben gehoord, laat staan op ze gaan stemmen nihil is, dus daar gaat uw stem.

De conclusie moet zijn dat een liberaal, die een strikt begrotingsbeleid voorstaat, maar terughoudend is met het overdragen van (verdere) bevoegdheden aan Europa, eigenlijk geen reële keuze heeft. Tot zover mijn stemverklaring. Als het van stemmen gaat komen…

Advertisements
This entry was posted in Deliberaties, Verkiezingen and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s