Leve het openbaar onderwijs!

Twee opmerkelijke zaken de afgelopen dagen die te maken hebben met de (wankele) positie van het openbaar onderwijs. En openbaar onderwijs (en de scheiding tussen kerk en staat) ligt de liberaal na aan het hart.

Grappige discussie in de Tweede Kamer over een amendement van D66 bij de behandeling van het wetsvoorstel samenwerkingsschool. De spanning waarmee dit soort discussies gepaard gaan maakt wel duidelijk dat de schoolstrijd nog helemaal niet definitief gestreden is. En waar D66 de samenwerkingsschool (een samenwerking tussen een openbare school en een bijzondere school) breed mogelijk wilde maken (tot afgrijzen van de confessionelen die dit doorgaans als een aantasting van de integriteit van hun stroming en artikel 23. van de Grondwet zien) werd het verzet gesteund door Ton Elias van de VVD om inhoudelijk verder volstrekt onduidelijke redenen.

Er is weinig animo om een discussie te openen over de positie van bijzondere scholen. Tegelijkertijd kan het helemaal geen kwaad je zo nu en dan eens af te vragen waarom we dingen ook weer doen zoals we ze doen. Waarom bekostigt de overheid van geld van ons allemaal onderwijs aan kinderen dat is geënt op een religie? Waarom vinden we het zo belangrijk dat moslimkinderen vanaf 4 jaar naar een school kunnen waar ze in de hal al worden begroet door een prekende imam (wat overigens ook een heel effectieve manier is om ook invloed op de ouders van die kinderen te blijven houden). Dezelfde vraag kan natuurlijk worden gesteld over heel streng gereformeerde scholen en in het verlengde daarvan vanzelfsprekend voor alle scholen op een levensbeschouwelijke basis.

Waarom moet de overheid het indoctrineren van kinderen met een religie of levensvisie faciliteren? Wat is daar de principiële argumentatie voor? Waarom kunnen we dat niet aan de ouders overlaten buiten schooltijd? Heeft elk kind geen recht op een frisse start, een objectieve kijk op de wereld en de samenleving waarin hij terecht komt? Met klasgenootjes van allerlei gezindte?

Retorische vragen in mijn ogen, maar helaas niet retorisch zelfs voor veel liberalen. A la. Ik werd getriggerd door een VK 18-01-2011 Anna van Praag, begenadigd kinderboekenschrijver in de Volkskrant van 18 januari jl. Zij beschrijft duidelijk welke invloed de benepenheid van het bijzonder onderwijs heeft, zelfs op het lesmateriaal van openbare scholen. Ziet ook het Dossier Openbaar vs Bijzonder onderwijs.

Advertisements
This entry was posted in Deliberaties, Onderwijs and tagged , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Leve het openbaar onderwijs!

 1. Jelmer Schreuder says:

  Alhoewel ik het in principe niet oneens been zie ik wel nadelen aan alleen openbare scholen. Ben zelf product van Montessorischool en dat is ook bijzonder onderwijs, maar die zou ik niet willen verbieden. Vanuit een liberaal principe is het moeilijk om vrijheid in stichten van scholen toe te staan maar een uitzondering te maken voor religieuze scholen. Indoctrineert het Montessori onderwijs immers niet juist vrijheid van keuze? (beetje hyperbool, maar je snapt m’n punt denk ik)

  Zelf zie ik meer in de lijn van o.a. D66 waarbij niet het bijzonder onderwijs meer ter discussie wordt gesteld, maar deze niet langer een excuus voor discriminatie mag vormen. Daarnaast zou ik ook nog graag zien dat er zoals jij zegt geen “indocrinatie” meer plaatsvindt, dat de school dit buiten verplichte uren aan zou bieden lijkt mij dan bijvoorbeeld weer geen probleem. Het probleem hierbij is dan wel weer hoe stel je vast wat wel & niet toelaatbare onderwerpen zijn? In mijn bewoordingen van de vorige zin zit ook al de contra-liberale valkuil, als wij uitmaken wat wel & niet gedoceerd mag worden is het dan nog wel vrij? En is het risico van vrijheidsbeperking daarbij niet groter dan het probleem dat je tracht op te lossen?

 2. De liberaal says:

  Dank voor uw reactie!
  Ten aanzien van uw opmerking over het montessorionderwijs: dat is een pedagogisch / didactisch model; een manier van lesgeven en heeft niets met de inhoud van de les te maken. Er zijn dan ook openbare basisscholen die montessorionderwijs verzorgen en in heel Nederland zelfs 62 (BO en VO).

  De ‘lijn van D66’ zoals u die beschrijft klinkt in theorie wel heel mooi, maar in de praktijk zie je dat daar weinig tot niets van terecht komt. En dan kunnen we daar de ogen wel voor sluiten, maar daar schiet niemand iets mee op toch?

  En die ‘vrijheid van onderwijs’, die hoeft toch niet te betekenen dat iedereen maar alles moet kunnen doen op kosten van de staat? Ik vermag niet in te zien hoe een kind daarbij gebaat is, nog de samenleving op langere termijn. Laten we de vrijheid van onderwijs beperken tot het recht van ouders om bijzonder neutrale scholen op te richten en daar het pedagogisch / didactisch model bij te kiezen dat ze goeddunkt, en de religie daar volledig buiten laten!

 3. Ik heb er in het verleden al meermalen over geschreven. Ik ben voorstander van het huidige systeem, zolang de wet niet verandert. En dan bedoel ik dat er complete vrijheid, binnen de wettelijke grenzen behoort te zijn voor alle religies en bevolkingsgroepen.
  Op het moment dat we de wet veranderen, verandert er veel meer dan alleen het opheffen van het bijzondere onderwijs (lees: op religieuze leest). Want ook alle nutsscholen moeten dan verdwijnen, de meeste Iederwijsscholen en noem maar op. Want ook dat zijn geen ‘gewone’ openbare scholen namelijk.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s